We help the world growing since 1998

Näme üçin polat goldawy giňden ulanylýar

“Latinoamerica” müşderimiz bilen şu hepde sazlap bolýan reklama esbaplaryny ýapdyk. Olar kompaniýamyzdan 40 fut konteýner satyn aldylar

Sazlanylýan reklamalarGurluşyk, zawodlar we köpri we ş.m. ýaly teklip ulgamynda giňden ulanylýar. Prop ýeňi Prop Nut bilen bilelikde Prop-iň beýikligini sazlamak üçin dizaýn edilýär we ululygy OEM bolup biler.Esasy böleklerine Prop ýeňi, Plate, G Pin, Tripod we Fork Head degişlidir

Teklipler, esasan, binany abatlamak ýa-da gurluşyk wagtynda ýerüsti desgalary üýtgetmek üçin wagtlaýyn goldaw bermek üçin kenar üçin ulanylýar.... “iteklemek we çekmek” reklamalaryny çalt aýakgaplar bilen berkitmek, beton görnüşi goldamak üçin ulanylýar.

Aýratynlyklary

1.Düzülip bilinýän polat goldaw ulgamynyň amaly diapazony giň, göwnejaý stres, ýokary göterijilik ukyby bolup, goldawyň mukdaryny netijeli azaldyp biler, gurluşyk çykdajylaryny azaldyp biler, goldaw paneli kesgitlenen uçar ölçegi bilen baglanyşykly däldir, şonuň üçin tertipsiz binanyň ulanylmagy tekiz uçar, direg aralygy, dik we keseligine şöhle aralygy şöhle plita ýüküne görä wagtynda sazlanyp bilner, transvers baglanyşyk hasasy kanuny taýdan hökmany däl

2. Birmeňzeş galyndy meýdanyny kadalaşdyrmak üçin, çüýşäniň tokly skafyna garanyňda sazlanyp bilinýän polat goldawy, polat turba skaf polat sarp edilişi az, diňekäse gulpy30%,polat turbalar20%

3. Formanyň üstündäki direg has az, iş meýdany uly, işgärler geçýär we material birkemsiz göterilýär.

4. Polat goldawy gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner we ykdysadyýetiň we daşky gurşawy goramagyň aýratynlyklaryna eýe


Iş wagty: -20anwar-11-2022