We help the world growing since 1998

Şereket habarlary

 • “Ringlock Scaffolding” iýun aýynda gowşurylar

  Bu aýda, Indoneziýa halka gulplanan 40 metrlik konteýner ibereris. Aýratynlygy φ48 * 3.0mm, uzynlygy 6m.Ringlock, senagat we gurluşyk amaly programmalary üçin modully giriş skafing ulgamy.Ringlock ep-esli azalmagyna getirýän az komponentler bilen gurlupdyr ...
  Koprak oka
 • Alýumin zynjyr perdesi diwar taslamasy aprel aýynda

  Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyz ABŞ-da florokarbon alýuminiý şkafy, perde diwar aýnasy we egrilen alýumin zynjyry ýaly perde diwar taslamasyny amala aşyrdy. Harytlaryň umumy bahasy takmynan 5 million ABŞ dollary Alýumin zynjyrly perde diwary ýokary hilli ýokary güýçli alýumin ...
  Koprak oka
 • 100 tonna 2022-nji ýylyň fewral aýynda ýapyk görnüşli metal palta eksport edildi

  Şu aýda Bangladeşe 100 tonna ýapyk görnüşli metal palta listini eksport etdik.Closedapyk görnüşli metal palta listi (Gurluşyk goldawy üçin polat plastinka, reňkli polatdan ýasalan plitka bilen örtülen plitka), galvanizli list aşaky epilmek arkaly emele gelýär, onuň kesiş bölümi V, U, trapezoid ýa-da şuňa meňzeş tolkun ...
  Koprak oka
 • Näme üçin polat goldawy giňden ulanylýar

  Şu hepde Latinoamerica müşderimiz bilen sazlanyp bilinýän reklama esbaplarynyň bir bölegini ýapdyk. Kompaniýamyzdan 40 fut konteýner satyn aldylar Düzülip bilinýän reklamalar gurluşyk, zawodlar we köpri we ş.m. ýaly ulgamlarda giňden ulanylýar. Prop Sleeve Prop Nut bilen bilelikde dizaýn edildi we ...
  Koprak oka
 • Koreýanyň uniwersitetleri binagärlik gözlegleri üçin plastmassa önümlerini satyn alýarlar

  2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Koreýa uniwersiteti kompaniýamyzdan esasan binagärlik gözlegleri üçin ulanylýan bir topar plastmassa önümlerini satyn aldy.Önümlerde diwar paneli, sütün paneli, içki burçlar, daşarky burçlar we şuňa meňzeş esbaplar bar.Plastiki şekil b ...
  Koprak oka
 • Alýumin zynjyry gowşuryldy

  2021-nji ýylyň 31-nji iýulynda Angliýanyň müşderisiniň alýumin zynjyryny we polat burç önümçiligini bary-ýogy 7 günde tamamladyk.6-njy awgustda iberilen senesinde harytlaryň bu topary Angliýa iberiler. Alýumin perde diwar paneliniň her spesifikasiýasy berlen çyzgylara laýyklykda düzülendir ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk üçin henizem faner görnüşini ulanýarsyňyzmy?Alýuminiý görnüşi: Siz köne

  Alýumin öndürmek, kontrplakdan, polatdan we plastmassa görnüşinden soň dördünji nesil.Öňki nesiller bilen deňeşdirilende ýeňil agramyň, ýokary berkligiň we ýokary gaýtadan ulanmagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Alýuminiý görnüşi, çykýanlaryň arasynda iň ýeňil agramy bar ...
  Koprak oka