We help the world growing since 1998

Biz hakda

11

1998-nji ýylda esaslandyrylan Zhongming, gurluşyk işlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek, marketing marketingi, skafin, alýumin kompozit paneli, alýumin gaty paneli we alýumin potolokly hünärmen topar kompaniýasydyr.2012-nji ýylda ýyllyk satuw bahasy 25 million ABŞ dollaryna ýetdi we 70 göterimden gowragy eksport edildi.

1998-nji ýylda Mario Donghai Gurluşyk Toparyndaky amatly işinden ýüz öwürdi we Luowen Formwork Company (Early Zhongming) -ni esaslandyrdy.“Luowen Formwork Company” -iň başynda bary-ýogy 3000 inedördül metrlik zawod we 25 işçi bardy, Mario diňe bir esaslandyryjy bolman, eýsem dizaýner, tehnik, önümçilik gözegçisi we satuw dolandyryjysydy we bu diňe Luowen toparynyň kararydy.

2005-nji ýylda Ningbo Luowen Formwork Company 42 000 inedördül metr meýdanda täze zawod gurupdy, hünärmen gözleg we ösüş topary, önümçilik topary, bazar topary we gurnama topary ýaly 400-den gowrak işgär bar.

Şeýle hem, 2005-nji ýylda Ningbo Luowen Formwork Company halkara önümçilik bazaryny ösdürdi we derrew halkara bölümini döretdi, ilkinji satuw topary 3 satuwy öz içine aldy.

2005-nji ýyldan 2011-nji ýyla çenli Ningbo Luowen Formwork Company Hytaýda 5 zawodyň aksiýalarynyň köpüsini satyn aldy we Luowen Group Company döretdi Soňra kompaniýanyň adyny Zhejiang Zhongming Jixiang Gurluşyk Material Equipment Co., Ltd.

Zhongming "Bazar iň takyk ýol görkeziji, Müşderi iň oňat mugallym, hil iň berk esas, Karz iň täsirli kepillik!" Düşünjesini öňe sürýär.Sözüň dowamynda has köp müşderi bilen dostlukly we uzak wagtlap hyzmatdaşlygy ýola goýmaga umyt baglaýarys.