We help the world growing since 1998

Goldaw ulgamy

“RingLock” ulgamy

 

 

Ringlock togalagyEsasan halka rozetkasyndan, ülňüden, ýazgydan, diregden we aksessuarlardan we ş.m.-den düzülen skafingiň täze bir görnüşi. Ol köpri gurluşygynda, tunel gurluşygynda, zawodda, beýik suw diňlerinde, elektrik stansiýalarynda, nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda, armatura, ammarda giňden ulanylýar. tekjeler, içerki bezeg, sahna gurmak, sport akartyjylary we beýleki taslamalar

7ff57b7f66f8670c4300e524e92e975

“RingLock System Scaffolding” -iň düzüm bölekleri

65422f7cd562b6335310a9feedd4820

Standart:

Q345B material, φ60 × 3.2mm, φ48 × 3.2mm gyzgyn çümdürilen galvanizli polat turba length Uzynlygy boýunça dizaýn, Her 0,5 metrden halka rozetkasyny kebşirläň, bir ujuny birleşdirýän çybyk bar.

bfd664ea55e0726e8b58666b245b27d

Karz:

Q235B materialy, φ48 × 2,5 mm gyzgyn çümdürilen galvanizli polat turbasy. Uzynlygy boýunça dizaýn, iki ujunda kebşirlenen çyzyk kellesi

6b2ea3b2b5dbacf2e95c405f971dfc9

Diagonal ýaý:

Q195 material, φ42 × 2.75mm gyzgyn çümdürilen galvanizli polat turba, iki ujunda kebşirlenen diagonaly kellesi

 

81ee3398a8d149108599dfee2469c5f

Jyňňyrdaýan rozet

042d74900952967828742055bd5ec2d

Düzülip bilinýän jase bazasy

11a7e7a92a6d1dbc6bfdd2f87c3d430

Garaşan

Ringlock-11

Ringlock skafing ulgamynyň artykmaçlyklary

(1 fe Howpsuz we has uzyn ulgam

(2 erect Gurmak aňsat we çalt, täsirli, wagt tygşytlaň

(3 material Gaty az material gerek

(4) Ykdysady we köp taraply dizaýn

(5) Gyzgyn çümdürilen galvanizli ýerüsti, Bejeriş mugt we ulanmaga hemişe taýýar

(6 foundation Esasy binýady gurmak, aňsat gurnamak, ýitirmek aňsat däl

Aýratynlyk

1. Köp maksatly

Gurluşyk talaplaryna laýyklykda, dürli hatarlaryň 0,5 m modulyny, dürli ululygy we ýükli goşa hatar skafini, goldaw çarçuwasyny, goldaw sütünini we gurluşyk enjamlarynyň beýleki funksiýalaryny emele getirip biler we egrilik düzülişini edip biler.

2. Programmanyň giň gerimi

Az gurluş, gurmak we sökmek aňsat, esasy gurluş we ýörite esbaplar dürli gurluşyk gurluşlaryna uýgunlaşdyrylyp bilner

3. pleönekeý gurluş

Esasy böleklerine standart, ýazgy, ýygnamak we sökmek aňsat, şeýle hem saklamak, geçirmek we saklamak aňsat.

4. loadokary ýüklemek

Standart eksenel hereket edýär, bu üç ölçegli giňişlikde skafini, gurluşyň ýokary güýjüni we durnuklylygyny üpjün edýär.Üzük plastinka eksenel gyrkmaga çydamly

5. Ösen tehnologiýa

Diski birikdirmek tertibi halkara esasy skaf birikdiriş re modeimi, düwünleriň göwnejaý dizaýny, esasan Europeanewropa we Amerikan ýurtlarynda we sebitlerinde ulanylýan düwün merkeziniň üsti bilen her çybygyň güýç bilen geçirilmegine ýetip biler, bu önümleriň kämilleşdirilmegi, ösen tehnologiýa, berk baglanyşyk, durnukly gurluş, ygtybarly we ygtybarly