We help the world growing since 1998

Skafing ulgamy üçin sazlanyp bilinýän gaty we boş nurbat Jek bazasy

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • jak bazasy:
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jak bazasynyň ulanylyşy: Gurluş işinde polat turbalar we skaflar bilen, skaflaryň we turbalaryň beýikligini sazlamak, goldaw agramlaryny deňleşdirmek we ýük götermek üçin ulanylýar.Gurluşygyň beton guýulmagynda iň köp ulanylýar.Gozgalmaýan emlägiň çalt ösmegi we soňky üç ýylda üç ölçegli transport bilen üçek goldawynyň mukdary hem çalt ösüş gazandy.

  BiziňkiBase JekJikme-jiklikler Suratlarbase jack 9

  base jack 1

   

  Gurluşyk desgalarynyň klassifikasiýasy:
  1. Ulanylan bölege görä, ýokarky goldawa we aşaky goldawa bölünip bilner
  The ýokarky goldaw polat turbanyň ýokarky ujunda ulanylýar, şassi ýokarky ujunda we şassiniň gyrasy bar;
  The Aşakdaky goldaw gurluşyk taslamasynyň gurluşygynda polat turbanyň aşaky ujunda ulanylýar, şassi aşaky böleginde we şassi bukulyp bilinmez;

  2. Nurbatyň materialyna görä, ony iki görnüşe bölmek bolar: içi boş jak we gaty jak.Çukur çeňňegiň gurşun nurbaty has galyň diwarly polat turbadan ýasalýar;gaty jak has agyr tegelek polatdan ýasalýar.

  3. Tigirleriň bardygyna ýa-da ýokdugyna görä, oňa bölünip bilner: adaty ýokarky direg we aýak tekeriniň ýokarky diregi.Tigirli jaklar, adatça galvanizlenýär we gurluşyk prosesini öňe sürmek üçin hereketli skafyň aşaky böleginde ulanylýar;durnuklylygy goldamak üçin in engineeringenerçilik binalarynyň gurluşygynda adaty jaklar ulanylýar.

  4. Nurbatyň önümçilik prosesine görä gaty gaty gyzgyn nurbat we sowuk rulonlara bölmek bolýar.Gyzgyn rulonyň owadan görnüşi we birneme ýokary bahasy bar;sowuk togalanan nurbat has owadan görünýär we birneme arzan.

  Gurluşyk üçin nurbadyň konfigurasiýasy, öndürijileriň dürli ýerlerde önümçilik prosesi meňzeş, konfigurasiýasy başga we konfigurasiýany bäş tarapdan tapawutlandyryp bolar:

  1) Şassi: Şassiniň galyňlygy we ululygy dürli sebitlerde we öndürijilerde tapawutlanýar.

  2) Gapyrgalary berkitmek: Buraw çybygynyň we şassiniň birleşdiriji böleginde güýçlendiriji gapyrgalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny, umuman, taslamanyň talaplaryna laýyklykda, nurbatyň uzyn diregleri gönüden-göni berkidiji gapyrgalar bilen üpjün edilendir we aşaky aşaky goldawlar seýrek enjamlaşdyrylan.

  3) Nurbatyň uzynlygy, adatça, 40-dan 70-e çenli, nurbadyň galyňlygy bolsa φ28, φ30, φ32, φ34, φ38mm.

  4) Goldaw bilen enjamlaşdyrylan hozlary sazlamak üçin iki önümçilik prosesi bar: demir guýma we möhürleýji bölekler.Nokatlar Her hili sazlaýjy hozuň ýeňil ýa-da agyr ululygy bar.Iki görnüşli hoz şekili bar: jam hozy we ganat nurbady

   

  Gaplamak:

  base jack 3      base jack 5

   

  Ussahanalarymyz:

  base jack  微信图片_2020090816143323  微信图片_2020090816143328

   

  Konteýner ýükleýän suratlar

  微信图片_20191122113615   微信图片_20191122113606

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler