We help the world growing since 1998

300 × 300/600 × 600mm potolokda alýumin klip

Gysga düşündiriş:

Alýumin zolakly potolok (Kwadrat potolok) Umumy we Ölçegi: 300 * 300, 600 * 600mm
Gowy suw geçirmeýän öndürijilik, ýeňil material, ýokary güýç, garramak aňsat däl, gurmak aňsat, sesiň siňdirilmegi, ses izolýasiýasynyň amatlylygy, çyrany arassalamak, uzak ömri gowy ulanmak, deformasiýa we reňklemek artykmaçlygy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

IMG_2859

 

Aýratynlyklary

 

Düşündiriş

Ady Şiftdäki alýumin klip
Reňk Islän RAL reňkleriňiz;
Sahypa synpy Alýumin garyndysy AA1100, 3003, 3014, 5005, 5015, 6063 we ş.m.
OEM / ODM Müşderiniň haýyşy boýunça;
Mugt nusga Adaty dizaýn mugt nusga bolup biler,alyjy ýük töleýär;
Üstünlikleri • Güýçli gün şöhlesinden goraň, daşky gurşawa zyýanly;
• Fireangyna garşy, çyglylyga garşy, sesiň siňdirilmegi;
• pleönekeý gurnama, tehniki hyzmatyň arzan bahasy;
• Dürli reňkler, takyk dizaýn;
Galyňlyk 1.5mm, 2.0mm, 2,5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 8mm, 10mm, 20mm.Beýleki galyňlyk isleg boýunça elýeterlidir;
Ululygyny maslahat beriň 1220mm * 2440mm ORA-da 1000mm * 2000mm;
Maks.ululygy 1600mm * 7000mm;
Faceerüsti bejermek Anodlaşdyrylan, poroşok bilen örtülen ýa-da PVDF sepmek;
Nusga (dizaýn) Nusgaňyza ýa-da CAD çyzgylaryňyza görä çukur bolup biler.Şeýle hem isleg boýunça bukulyp, egrelip bilner;
Gaplamak Her bölegi düşnükli film, içindäki köpük,agaçdan ýa-da karton gutudan köpürjikli sumka bilen;

Alýumin potolok aýratyn material, ýeňil we çydamly.Öý bezeg potoloklarynda giňden ulanylýar.Dürli ajaýyp aýratynlyklara eýe.Aşhana we hammam üçin amatly.Gowy bezeg effektlerine ýetip biler we köp funksiýalara eýe.Şonuň üçin alýumin potolokyň gelip çykyşy bolan sarp edijiler tarapyndan gowy garşylanýar.
Integrirlenen potolok pudagynyň agressiwligi bize kiçijik aşhana we hammam giňişliginden çykmaga we köp sanly funksiýa we ýaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, girelgeler we balkon ýaly dürli ýerlerde ulanylmaga laýyk gelýän dürli görnüşli önümleri ösdürmäge mümkinçilik berdi.

Alýumin potolokyň artykmaçlyklary
(1) Alýumin potoloklaryň ömri uzak, ajaýyp hilli alýumin potolok 50 ýyl ulanylyp bilner;
(2) Alýumin potolokda oda çydamly, çyglylyga garşy we statiki garşy täsirleri bar;
(3) Alýumin potolony arassalamak aňsat;
(4) Alýumin gusset potolokynyň gurluşy we ýokary derejesi bar, plitkalar, hammam we aşhana şkaflary bilen bitewi stili döretmek aňsat.

Zawodymyz

5

3

 

Taslama

医院铝天花板

Sorag-jogap

S]: ippingük daşaýan portuňyz näme:
J: Týan porty, Çingdao porty, Hytaý

[S]: Siziň paýyňyz barmy?
J: Az mukdarda başga, köp zat saklamarys.Müşderi sargyt goýandan soň öndürýäris

[S]: Biziň islegimiz boýunça ýöriteleşdirilen önümleri öndürip bilersiňizmi?OEM
J: Hawa, müşderiniň islegi hökmünde düzüp bilersiňiz

 

 

 

 
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler