We help the world growing since 1998

Tegelek alýuminiý gaty panel

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin şkafyň aýratynlyklary

(1) Keramiki listler, aýna we beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, alýumin şkaflaryň ýeňil agramy, ýokary güýji, berkligi we aňsat işlenişi bar.

.

(3) Gowy kislota we aşgar garşylygy .PVDF örtükleri, esasanam Akzo Novel, daşarda ulanmak üçin iň oňat örtükdir.

(4) Ajaýyp gaýtadan işlemek, kesmek aňsat, kebşirlemek, egilmek, şekillendirilip we saýtda gurmak aňsat.

(5) Ses izolýasiýasy we şok siňdiriş öndürijiligi gowy we alýumin şkafyna islendik görnüşde deşilip bilner.Arka tarapda ses siňdiriji pagta, gaýa ýüň we beýleki ses siňdiriji we ýylylyk izolýasiýa materiallary goşulyp bilner, bu ýangynyň gowy saklanmagyna we ýangyn bolan ýagdaýynda zäherli tüsse ýok.

(6) Reňk giň we reňk owadan bolmagy üçin saýlanyp bilner.

(7) Arassalamak we saklamak aňsat, daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelmek.

 ec1a0fe7381cab4e6c12e6a4cbcc9029

 

Düşündiriş

Ady Tegelek alýuminiý gaty panel
Reňk Islän RAL reňkleriňiz;
Sahypa synpy Alýumin garyndysy AA1100, 3003, 3014, 5005, 5015, 6063 we ş.m.
OEM / ODM Müşderiniň haýyşy boýunça;
Mugt nusga Adaty dizaýn mugt nusga bolup biler, alyjy ýük töleýär;
Üstünlikleri • Güýçli gün şöhlesinden goraň, daşky gurşawa zyýanly;
• Fireangyna garşy, çyglylyga garşy, sesiň siňdirilmegi;
• pleönekeý gurnama, tehniki hyzmatyň arzan bahasy;
• Dürli reňkler, takyk dizaýn;
Galyňlyk 1.5mm, 2.0mm, 2,5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 8mm, 10mm, 20mm.Beýleki galyňlyk isleg boýunça elýeterlidir;
Ululygyny maslahat beriň 1220mm * 2440mm ORA-da 1000mm * 2000mm;
Maks.ululygy 1600mm * 7000mm;
Faceerüsti bejermek Anodlaşdyrylan, poroşok bilen örtülen ýa-da PVDF sepmek;
Nusga (dizaýn) Nusgaňyza ýa-da CAD çyzgylaryňyza görä çukur bolup biler.Şeýle hem isleg boýunça bukulyp, egrelip bilner;
Gaplamak Her bölegi düşnükli film bilen, içindäki köpük, agaçdan ýa-da Carton Box-dan köpürjikli sumka bilen;

Taslama

ded8e716e83c807a1b105fcc35a7847a

Marketingimiz:

Indoneziýa, Filippinler, Singapur, Gana, Gonduras, Kolumbiýa, Peru, Çili, Meksika, Panama, Boliwiýa we bütin dünýäde

Sorag-jogap:

[S]: ippingük daşaýan portuňyz näme:
J: Hytaýyň Týan porty

[S]: Siziň paýyňyz barmy?
J: Az mukdarda başga, köp zat saklamarys.Müşderi sargyt goýandan soň öndürýäris

[S]: Biziň islegimiz boýunça ýöriteleşdirilen önümleri öndürip bilersiňizmi?OEM
J: Hawa, müşderiniň islegi hökmünde düzüp bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler