We help the world growing since 1998

ASTM Standart iş ulgamyny düzeltmek üçin ýöriteleşdirilen tekiz galstuk

Gysga düşündiriş:

Tekiz galstuk alýumin zawod esbaplary, Q235 materialy, müşderiniň çyzgysyna görä ululyk öndürip bileris. Beton gurluşyk goldawy üçin ulanylar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tekiz galstuk

Çekiş ulgamynyň alýuminiý görnüşi bilen guýlan betonyň umumy durnuklylygy gowy, sebäbi çekme goýmasy bu rol oýnaýar, beton guýulmazdan ozal we soň, işiň arasynda berk “çekmek” bolýar. henizem birneme durnukly ýagdaýda saklanýar, guýlan betonyň galyňlygy birmeňzeş, sazlamak prosesi hem öňüni alýar.

Düşündiriş

Önümiň ady Tekiz galstuk
Material 23-nji sorag
Reňk Asyl
Ölçegi 100-500mm ýa-da özleşdirilen
Ulanylyşy Beton gurluşyk goldawy
Kölege Surata görä

Surat

202012311316379860

202012311317157670

HTB1QKbaRSzqK1RjSZPcq6zTepXaz

Sorag-jogap

1. Iň ideal önümleriňizi nädip satyn almaly?

Çyzgyňyzy bize berip bilersiňiz, biz bolsa çyzgy hökmünde öndüreris.

Ora-da anyk meýilnamaňyz ýok bolsa, talaplaryňyz hökmünde dizaýn edip bileris.

2.Nädip tölemeli

TT we L / C kabul ederliklidir we TT has köp baha berler.

3. Getirmegiň wagty näçe?

Bu sargyt mukdaryna baglydyr.

Adatça, gowşuryş wagty 10-15 günüň içinde bolar.

4. Önümimiziň hili barada nähili?

Polatdan ýasalan gaplarymyz ilkinji hilli materiallar bilen öndürilýär

Poladyň hili näme?

5.Bu ulgam kebşirlenen pyçaklar bilen Q235 polat konus turbasyndan gurlupdyr,

we dürli geologiki ýerlerde dürli-dürli ulanylyp bilner

6. adingükleme porty
Týanjinin, Çingdao, Şanhaý ýa-da Ningbo

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler